Pracownia Języków Obcych

85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19A
tel. +48 506 766 790

J. ANGIELSKI- WSZYSTKIE POZIOMY I GRUPY WIEKOWE

PRZYKŁADOWE KURSY:

DLA 5 latków

 • CO OTRZYMUJEMY: materiały do zajęć wybrane przez lektora (np. skrypt, podręcznik lub materiały własne, torbę, wszystkie artykuły papiernicze potrzebne do zajęć
 • PODSTAWA MERYTORYCZNA KURSU: podstawa programowa wychowania przedszkolnego, program autorski lektorki, nauczanie polisensoryczne, metoda TPR, metody ekspresji i impresji
 • ETAPY KURSU:
- rozpoznanie poziomu dzieci, ich potrzeb, predyspozycji, tempa pracy
- praca wg obszarów tematyczno- leksykalnych: kolory,  liczby 1-10,
członkowie rodziny, zabawki, zwierzęta, przybory szkolne, części ciała,
nazwy ubrań, artykuły żywnościowe, pomieszczenia w domu,
umiejętności ruchowe, stany emocjonalne i uczucia, codzienne czynności,
pogoda, środki transportu, uroczystości i święta
(elementy kultury anglosaskiej).
 •  CZEGO SIĘ SPODZIEWAMY (czyli efekty) u naszego dziecka:
-  osłuchania, oswojenia językiem obcym,
-  wzbudzenia zainteresowania, motywacji do nauki na przyszłość,
-  rozumienia i reakcji na proste polecenia w języku obcym,
-  uczestnictwa w proponowanych zabawach,
-  powtarzania rymowanek, rapów, wierszyków,
-  używania słów i zwrotów wprowadzanych na zajęciach,
-  śpiewania piosenek,
- rozumienia sensu krótkich historyjek wspieranych dodatkowo
rekwizytami, gestami itp.

DLA 6 latków
 • CO OTRZYMUJEMY: materiały do zajęć wybrane przez lektora (np. skrypt, podręcznik lub materiały własne,
 • torbę, wszystkie artykuły papiernicze potrzebne do zajęć
 • PODSTAWA MERYTORYCZNA KURSU: podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
 • program autorski lektorki, nauczanie polisensoryczne, metoda TPR, metody ekspresji i impresji
 • ETAPY KURSU:
- rozpoznanie poziomu dzieci, ich potrzeb, predyspozycji, tempa pracy
- praca wg obszarów tematyczno- leksykalnych: kolory,  liczby 1-20,
członkowie rodziny, zabawki, zwierzęta, przybory szkolne, wyposażenie
sali, części ciała, nazwy ubrań, artykuły żywnościowe, pomieszczenia,
sprzęty domowe, umiejętności umysłowe i ruchowe, stany emocjonalne
i uczucia, codzienne czynności, pogoda, środki transportu, zawody,
uroczystości, święta (elementy kultury anglosaskiej)
 •  CZEGO SIĘ SPODZIEWAMY (czyli efekty) u naszego dziecka:
-  osłuchania, oswojenia językiem obcym,
-  wzbudzenia zainteresowania, motywacji do nauki na przyszłość,
-  rozumienia i prawidłowego reagowania na proste polecenia,
-  uczestnictwa w proponowanych (w ramach zajęć) zabawach,
-  powtarzania rymowanek, rapów i prostych wierszyków,
-  używania słów i zwrotów wprowadzanych na zajęciach,
-  odtwarzania piosenek,
- rozumienia ogólnego sensu krótkich historyjek czytanych,
słuchanych lub opowiadanych,
wspieranych dodatkowo rekwizytami,
gestami itp.


  DLA DZIECI Z KLAS 1-3
 •  kurs dla dzieci w wieku szkolnym intensywnie (1 lub 2x w tygodniu). Nauczanie w zakresie sprawności językowych: słuchanie ze zrozumieniem, mówienie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie. Kurs wychodzi poza podstawę programową nauczania języka angielskiego w klasach 1-3. Zwykle bazuje na prostych materiałach, aby nie skupiać się na podręczniku, lecz mieć swobodę dobierania materiałów, regulowania tempa nauki a co ważne skupić się na słuchaniu i mówieniu w języku obcym.

                                             DLA DZIECI Z KLAS 4-7

 • Sorry, you have not enough rights to view this image. kurs dla dzieci w wieku szkolnym intensywnie (1 lub 2x w tygodniu). Nauczanie w zakresie sprawności językowych: słuchanie ze zrozumieniem, mówienie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie. Kurs wychodzi poza podstawę programową nauczania języka angielskiego w klasach 4-7 i w zależności od poziomu słuchaczy i ich tempa pracy może być realizowany w zwykłym tempie lub intensywnie.

 

                                            DLA KLAS 8 - "TEST ÓSMOKLASISTY"

Kurs jest prowadzony w oparciu o podręczniki i z użyciem różnorodnych materiałów dodatkowych dopasowanych do wymagań opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W czasie kursu omawiamy wszystkie rodzaje zadań egzaminacyjnych: znajomość środków językowych oraz zadania sprawdzające umiejętności rozumienia, tworzenia, przetwarzania wypowiedzi oraz reagowania na nią. W trakcie kursu organizujemy egzamin próbny, podczas którego Ósmoklasiści mogą sprawdzić swoje umiejętności oraz zapoznać się dokładnie z formą i przebiegiem egzaminu właściwego.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach:

 • Poznasz praktyczne techniki egzaminacyjne
 • Usystematyzujesz wiedzę i nadrobisz zaległości
 • Skupisz się na praktycznych zadaniach
 • Oswoisz stres przedegzaminacyjny.

                                            DLA SZKOŁY ŚREDNIEJ

Kursy z języka angielskiego dla młodzieży, które są dostosowane do poziomów zaawansowania, możliwości czasowych i indywidualnych celów nauki. Zajęcia nastawione są na pomoc młodym ludziom w rozwoju umiejętności językowych, które to umiejętności zaprocentują albo lepszymi ocenami w szkole, albo łatwiejszą komunikacją w środowisku anglojęzycznym.

                                            DLA MATURZYSTÓW

KORZYŚCI:

 •  analiza potrzeb maturzystów
 • regularne raporty postępów
 • zajęcia prowadzone przez lektorów z doświadczeniem w przygotowaniu do egzaminu maturalnego
 • systematyczny nadzór nad jakością kursu
 • wyjątkowa metoda eliminowania zaległości

ZAPEWNIAMY:

 • indywidualne podejście
 • kurs charakteryzujący się wysoką zdawalnością po jego ukończeniu
 • elastyczność
 • małe grupy
 • 2 próbne matury

                                            DLA SENIORÓW

 Zapraszamy osoby, które chciałyby nabyć podstawowy zasób słownictwa z życia codziennego, podstawowy niezbędnik komunikacyjny oraz kompendium radzenia sobie ze współczesną technologią.

J. NIEMIECKI- WSZYSTKIE POZIOMY I GRUPY WIEKOWE
PRZYKŁADOWE KURSY:

 • DEUTSCH ONE- TO- ONE- Kurs indywidualny to propozycja dla osób zajętych, ambitnych i wymagających, które nie mają czasu na regularne zajęcia grupowe. Cele kursu, program, poziom i tempo nauki, częstotliwość zajęć i wymiar godzin, dobór materiałów i tematyki zajęć  są ściśle dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestnika. Każdy kurs indywidualny jest "szyty na miarę" Słuchacza.
 • START DEUTSCH- (6-7 lat)- Kurs zawiera elementy muzyczne i plastyczne oraz ruchowe, poprzez zabawę rozwija sprawność słuchania, wprowadza w komunikację w języku obcym.
 • KINDER DEUTSCH- (7-9 lat)- Kurs zawiera elementy muzyczne i plastyczne a także ruchowe, rozwija sprawności językowe: komunikację, słuchanie, pisanie.
 • FIT DEUTSCH- (10-12 lat)- Kurs rozwija sprawności językowe, zawiera elementy kulturo- i krajoznawcze. Istnieje możliwość nawiązania kontaktów z dziećmi uczącymi się języka niemieckiego na całym świecie poprzez program Goethe Instytut „Das Bild der Anderen”.
 • DEUTSCH MEISTER- kurs dla młodzieży, który wzbogaca słownictwo i struktury gramatyczne, doskonali umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania oraz warsztat pisania. Istnieje możliwość nawiązania kontaktów z młodzieżą uczącą się języka niemieckiego na całym świecie poprzez program Goethe Instytut „Das Bild der Anderen”

Istnieje możliwość wykupienia lekcji/konsultacji, np. przed szkolnym testem (istotny będzie szybki kontakt z nami, aby móc zarezerwować odpowiedni termin)

 • J. POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW

Pracownia Bystrzaka- to przyjazne i twórcze miejsce dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się języka polskiego. Organizujemy zarówno kursy grupowe jak i indywidualne, na wszystkich poziomach zaawansowania.
Elastyczność to nasz główny atut – to Ty decydujesz kiedy, gdzie i jak prowadzony będzie twój kurs. Naszym zadaniem jest znalezienie takiej formy i sposobu prowadzenia zajęć, abyś mógł szybko zacząć porozumiewać się w języku polskim i jak najszybciej mógł wykorzystać tę umiejętność w praktyce.

 Pracownia Bystrzaka- is a friendly and creative place for everyone wishing to learn Polish. We organise both group and individual courses on all levels.
Flexibility is our main asset – You decide about the time, place, and method used in your course. Our task is to find the fastest way to make you speak Polish and use it practically. 

Pracownia Bystrzaka– das ist ein freundlicher und kreativer Platz für alle, die Polnisch lernen möchten. Wir organisieren sowohl Gruppenkurse als auch individueller Unterricht, auf allen Unterrichtsstuffen.
Flexibilität ist unser Vorzug- du entscheidest, wann, wo und wie dein Kurs durchgeführt wird. Unsere Aufgabe ist ein richtiger Mittel und Gestalt des Unterrichts zu finden, damit du dich auf Polnisch verständigen könntest und diese Fertigkeit in Praxis nutzen. 

 PracowniaBystrzaka- это приятное и креативное место рассчитано на тех, кто хочет изучать польский язык. Организуем профессиональные групповые и индивидуальные курсы польского языка на всех уровнях.
Гибкая система работы является нашим главным козырём. Наша идея – найти такую форму и способ ведения занятий, который поможет Вам начать пользоваться польским языком и, как можно быстрее, использовать это знание в практике. 

Wykonujemy tłumaczenia w językach:

 • angielskim
 • niemieckim
 • rosyjskim

Nie posiadamy cennika. Stosujemy zasadę "dopasowywania" się do Państwa potrzeb.

Zachęcamy do współpracy!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.